29 12 2010

KEMANIN AKORT EDİLMESİ

 

  

RECEP TURALI 

  Kemanın Akort Edilmesi:   Akort Edilmesi: -Kemanın Akort sistemi pesten tize doğru Sol , Re , La , Mi (G-D-A-E) olarak düzenlenmiştir. Batı kemanlarıyla aynı akort sistemine sahip olmasına rağmen, Türk Musikisine uygun bir şekilde isimlendirilmiştir. Do, Sol, Re, La. (C-G-D-A) Bu diziye 'yerinden' denilir. Genelde Türk müziği notaları yerinden ya da 4ses olarak icra edilir. 4ses' te ise keman akordu üst telden alt tele doğru (kalından inceye) fa-do-sol-re olarak adlandırılır. Parmak yerlerine gelince Kemanda pozisyonlar vardır ve ne olursa olsun parmaklar aynı olacaktır. sadece yarım ses, tam ses farkına göre parmak yerlerini değiştirebilirsin. Tutuştaki 1.pozisyon üzerinde parmak sırası: 1.parmak 1tam ses acık, 2.parmak da 1tam ses acık, 3.parmak yarım ses acık (2.parmagın hemen bitişiğine geliyor diyebiliriz) , 4.parmak da 1tam ses açıklıkta olacak şekilde parmaklar dizilir. Buna en uygun nota sırası bos teli do alıp; 0------1-------2--3------4 şeklinde görünen ses dizisine sahip do re mi fa sol notalarıdır.

-Kemanın akort'u ister sanat müziği çalınsın,ister batı müziği çalınsın; batı müziğine göre akort edilir. Yani G-D-A-E şeklinde. Fakat biz T.S.Müziği icra ederken; G'yi C , D'yi G , A'yı D ,E'yi A olarak çalıyoruz veya kullanıyoruz. Yani sonuçta kemanımız batı akort sistemine göre yapıldığı için örneğin biz kemanın en alt ince telini boş çaldığımız zaman tsm'ye göre la sesini alıyoruz ama aslında bu ses mi sesidir. Akort SOL RE LA Mİ dir bu değişmez ve dünyanın her yerinde bu böyledir. Türk müziğinde sadece notaların yerleri değişiyor. Türk müziğinde 4 ses geri gidiliyor. Şarkılar genelde 4 sestendir (sol teli fa notası olarak kabul edilir). Cünkü çoğu vokalistin sesi buna yatkındır. Bazıları ise 1 sestendir ( sol teli re notası olarak kabul edilir.) Nota ile ses aynı olursa 5 ses tekniğiyle çalınmış olur. Yerinden çalış (sol teli do notası olarak kabul edilir) daha çok saz eserlerinde kullanılır.
AP Tuner'in tanımına göre notalar şöyle sıralanıyor:
G3,G#3,A3,Bb3,B3,C4,C#4,D4,Eb4,F4,F#4,G4,G#4,A4,Bb4,B4,C5,C#5,D5,Eb5,E5
Yerinden: do-sol-re-la (C-G-D-A)
4ses: fa-do-sol-re (F-C-G-D)
1 ses: re-la-mi-si (D-A-E-B)

  

 

8022
0
0
Yorum Yaz